0
Košík je prázdný
0

  Reklamace a vrácení

  Děláme vše pro to, abyste tuto stránku "REKLAMACE A VRÁCENÍ" nemuseli nikdy navštívit. Pokud by však nastal takový případ, že byste to potřebovali, zde najdete potřebné informace, jak při reklamaci nebo vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů) postupovat.

   

  Reklamace

  1. Napište průvodní dopis s popisem závady a kontaktními údaji.
  2. Zboží spolu s příslušenstvím a průvodním dopisem pečlivě zabalte, aby se předešlo poškození při přepravě.
  3. Balík zašlete na uvedenou adresu:
   AQUA product s.r.o.
   Modřická 720/56B
   664 48 Moravany

   Pro doručení můžete využít takového přepravce, který doručí zásilku přímo na adresu naší provozovny, například Česká pošta, DPD, PPL, GLS, GEIS, Toptrans, InTime, WEDO, ...

    
  4. Servisní oddělení obdrží balík, zboží pečlivě zkontroluje a vyhodnotí, zda se jedná o oprávněnou záruční reklamaci, nebo nikoliv.
  5. V případě oprávněné záruční reklamace provede servisní oddělení opravu, příp. výměnu. V případě neoprávněná záruční reklamace nebo pozáruční reklamace vás servisní oddělení kontaktuje pro konzultaci, jak postupovat dále - provést placenou opravu/zaslat nový kus/neprovádět opravu.
  6. Servisní oddělení odešle reklamované zboží zpět na vaši adresu.

   

  Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

  1. Napište průvodní dopis, ve kterém uvedete, že si přejete zboží zakoupené přes e-shop vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů. Dopis by měl dále obsahovat vaše údaje a číslo účtu, na který budete chtít vrátit peníze.
  2. Balík zašlete na uvedenou adresu:
   AQUA product s.r.o.
   Modřická 720/56B
   664 48 Moravany

   Pro doručení můžete využít takového přepravce, který doručí zásilku přímo na adresu naší provozovny, například Česká pošta, DPD, PPL, GLS, GEIS, Toptrans, InTime, WEDO, ...

    
  3. Servisní oddělení obdrží balík, zboží pečlivě zkontroluje a určí stanovisko, zda je zboží kompletní a nepoškozené nebo zda je nekompletní příp. opotřebené. Na základě stavu zboží je určena částka pro vrácení.
  4. V případě problému (opotřebení nebo nekompletnost) vás servisní oddělení kontaktuje. V opačném případě se zboží přijme na sklad, vytvoří dobropis a peníze následně zašlou na účet uvedený v průvodním dopisu.


  Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení ZDE.

   

  Zásilka mi dorazila poškozená

  1. Neprodleně kontaktujte přepravní společnost
  2. Pořiďte fotodokumentaci

   

  Práva z vadného plnění

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
    
  2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
  1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
  1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
    
  2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
    
  3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
    
  4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
    
  5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
    
  6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
    
  7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
    
  8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  K provozování našeho webu eshop.aquaproduct.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...